Thương nhớ tháng Bảy


Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dư âm của nó vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống, trong ký ức của người ở lại. Mỗi thế hệ người dân Việt Nam hôm nay không bao giờ quên công lao của các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hàng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, tỉnh Tuyên Quang lại tổ chức viếng các nghĩa trang, dâng nén hương thơm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ trên các miền đất nước.
Những chuyến tri ân đầy ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn" truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hà Giang

Điện Biên

Quảng Trị

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cùng đồng chí Hà Thị Khiết dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi lưu bút tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ điểm cao 468, Vị Xuyên (Hà Giang)

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cùng đồng chí Hà Thị Khiết dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi lưu bút tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ điểm cao 468, Vị Xuyên (Hà Giang)

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ điểm cao 468 huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ điểm cao 468, Vị Xuyên (Hà Giang)

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ điểm cao 468, Vị Xuyên (Hà Giang)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm thỉnh chuông tại Đền thờ liệt sỹ - Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi lưu bút tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ - Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi lưu bút tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ - Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang).

Item 1 of 1

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi lưu bút tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ - Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi lưu bút tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ - Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang).

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh viếng các nghĩa trang tại tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh viếng Nghĩa trang Độc Lập (Điện Biên).

Đoàn đại biểu tỉnh đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang A1 (Điện Biên).
Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương Bảng vàng các liệt sỹ của tỉnh Tuyên Quang hy sinh tại đồi A1.
Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương tại Nghĩa trang Độc Lập (Điện Biên).

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Tông Khao (Điện Biên).

Đoàn đại biểu tỉnh viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang A1 (ĐIện Biên).

Đoàn đại biểu tỉnh tham quan Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Tông Khao (Điện Biên).

Đoàn đại biểu tỉnh viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang A1 (ĐIện Biên).

Đoàn đại biểu tỉnh tham quan Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.

..

Đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu viếng Nghĩa trang liệt sỹ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại khu mộ liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang, thuộc Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Sơn thỉnh chuông khai lễ
tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dâng hương tại ngôi mộ chung của 13 liệt sĩ TNXP Tiểu đội thép, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Nghệ An).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dâng hương tại ngôi mộ chung của 13 liệt sĩ TNXP Tiểu đội thép, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Nghệ An).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Llệt sỹ tại Khu mộ liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Llệt sỹ tại Khu mộ liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Item 1 of 5

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dâng hương tại ngôi mộ chung của 13 liệt sĩ TNXP Tiểu đội thép, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Nghệ An).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dâng hương tại ngôi mộ chung của 13 liệt sĩ TNXP Tiểu đội thép, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Nghệ An).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Llệt sỹ tại Khu mộ liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Llệt sỹ tại Khu mộ liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Khu mộ liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Khu mộ liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Ảnh: Thanh Phúc - Quốc Việt
Trình bày: Phan Anh
Xuất bản ngày: 23/7/2022

Trở về Báo Tuyên Quang