NÂNG CAO VAI TRÒ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NHẰM PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH DŨNG, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH TUYÊN QUANG GIÀU ĐẸP, VĂN MINH

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Kim Dung tham luận tại hội thảo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Kim Dung tham luận tại hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm, coi trọng việc nêu gương, cả cuộc đời giản dị và trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm, Người nói: "Một tấm gương sống còn giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền". Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang luôn xác định công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nói chung, nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Quá trình lãnh đạo và triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã cụ thể hóa xây dựng thành các quy định, chương trình hành động cụ thể để phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Qua đó đạt được số kết quả, nội dung nổi bật.

Thứ nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương đặt hàng, giao nhiệm vụ. Thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là các giám đốc sở, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung giải quyết những việc lớn, việc khó, những điểm nghẽn liên quan đến quá trình lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và đời sống của Nhân dân…

Theo đó, năm 2020, đã giao việc đột phá, đổi mới cho 13 đồng chí là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện, thành phố. Sau 1 năm triển khai thực hiện đã đem lại kết quả rõ rệt, nhiều việc khó, việc tồn tại ở cơ sở được giải quyết. Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương mở rộng đối tượng đến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực các huyện ủy, thành ủy việc đăng ký giao việc đột phá, đổi mới không chỉ cho 1 năm mà giao việc cho cả nhiệm kỳ. Theo đó, đã mở rộng giao 244 việc đột phá, đổi mới cho 76 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý,giao 219 việc cho 65 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý còn lại. Chỉ đạo khuyến khích các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ được phân cấp quản lý. Có thể khẳng định rằng: việc thực hiện "Đăng ký và giao việc đột phá, đổi mới" đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, đảng viên khẳng định được tính tiên phong, gương mẫu, năng động, phát huy năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, nhất là đối với người đứng đầu; tạo môi trường và động lực để cán bộ phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo được lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Sau thời gian thực hiện, đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều đồng chí có cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, có "sản phẩm" cụ thể, đặc biệt là nhiều công việc tồn tại, vướng mắc, khó khăn và thậm chí kéo dài nhiều năm đã được giải quyết hiệu quả, dứt điểm, tạo hiệu ứng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ hai, Thực hành tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "gần dân, trọng dân", Người yêu cầu, "người cán bộ, đảng viên phải làm gương mẫu trong lao động sản xuất và trong học tập, phải gương mẫu, phải thiết thực miệng nói, tay làm để làm gương cho nhân dân". Thấm nhuần tư tưởng đó, từ năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ nơi được phân công phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư nơi cư trú. Đặc biệt là, năm 2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó,thực hiện chủ trương đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tiên phong, gương mẫu dành ít nhất 01 ngày/tháng xuống thôn, bản tiếp xúc, gặp gỡ, sinh hoạt với nhân dân để nắm bắt, trao đổi tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia lao động cùng nhân dân. Sau 01 năm thực hiện đề án, đã có trên 10.000 lượt cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu xuống các thôn, bản, tổ dân phố tham gia hoạt động với Nhân dân. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh ở cơ sở, khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên xa rời Nhân dân, xa rời cơ sở, củng cố chặt chẽ niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao, bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung tham gia "3 cùng" với nhân dân thôn Khuổi Lầy, xã Linh Phú (Chiêm Hoá).

Đồng chí Lê Thị Kim Dung tham gia "3 cùng" với nhân dân thôn Khuổi Lầy, xã Linh Phú (Chiêm Hoá).

Từ những kết quả thực tiễn trong thực hiện việc "Đăng ký và giao việc đột phá, đổi mới"cho các chức danh cán bộ, lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang chủ động tham gia các hoạt động ở cơ sở với nhân dân đã tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đây chính là cơ sở để Báo Tuyên Quang lựa chọn viết loạt bài "Đổi mới đánh giá cán bộ nhìn từ việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu" dự thi và đạt giải C năm 2020; loạt bài "Gần dân để kết nối vạn dân" dự thi và đạt giải B năm 2021 Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng ).

A photo of Kellar

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Kim Dung làm việc với lãnh đạo huyện Hàm Yên về quá trình lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Kim Dung làm việc với lãnh đạo huyện Hàm Yên về quá trình lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

A poster illustrating Kellar's "self-decapitation" illusion

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Kim Dung kiểm tra hạ tầng nông thôn mới tại xã Thái Hoà (Hàm Yên).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Kim Dung kiểm tra hạ tầng nông thôn mới tại xã Thái Hoà (Hàm Yên).

A show poster for Thurston the Great Magician

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và nhóm tác giả Báo Tuyên Quang đoạt giải B - Giải Búa liềm Vàng lần thứ VI năm 2021.

Đồng chí Ngô Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang thay mặt nhóm tác giả nhận giải B - Giải Búa liềm Vàng lần thứ VI năm 2021

A show poster for Thurston the Great Magician

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và nhóm tác giả Báo Tuyên Quang đoạt giải B - Giải Búa liềm Vàng lần thứ VI năm 2021.

Đồng chí Ngô Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang thay mặt nhóm tác giả nhận giải B - Giải Búa liềm Vàng lần thứ VI năm 2021

Thứ ba, cùng với việc quán triệt, triển khai trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang luôn chú trọng phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Theo đó, khi triển khai Chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với khuân viên theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ". Tỉnh đã coi trọng phát huy tính tự chủ, khơi dậy được sức mạnh sức mạnh nội lực trong nhân dân, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên ở cơ sở tiên phong, gương mẫu triển khai chương trình, nhất là đóng góp ngày công, vật tư, vật liệu và tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình. Tính từ năm 2011 đến nay, trong chương trình này cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã tự nguyện đóng góp trên 500 tỷ đồng, hàng vạn ngày công và hiến trên 100 ngàn m2 đất, góp phần hoàn thành bê tông hóa trên 4.200 km đường giao thông nông thôn, 600 km đường nội đồng; kiên cố hóa trên 1.000 km kênh mương, xây dựng gần 1.000 nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân. Quá trình thực hiện, cán bộ, đảng viên và người dân ở cơ sở đã ý thức được trách nhiệm, quyền lợi, chủ thể thụ hưởng, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư hoàn toàn của Nhà nước, đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Bên cạnh đó, rất nhiều chương trình tỉnh Tuyên Quang xây dựng thực hiện có hiệu quả và thành công ở cơ sở như: Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững;Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;Chương trình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đồng thời với đẩy mạnh bài từ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều xuất phát từ sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Theo đó, khẳng định việc đổi mới trong công tác lựa chọn đội ngũ cán bộ ở cơ sở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng "Dân tin - Đảng cử", từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm, có tâm huyết, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân điều hành thực hiện nhiệm vụ trong cộng đồng dân cư và nhận nhiệm vụ cấp trên giao. Qua đó, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng được đội ngũ cán bộ cấp cơ sở thực sự gần dân, sát dân, tâm huyết và có trách nhiệm với công việc, theo nguyên tắc "việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh",gắn vơi thực hiện mô hình "bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, t dân phố".

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thăm hỏi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số xã Hùng Lợi (Yên Sơn).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thăm hỏi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số xã Hùng Lợi (Yên Sơn).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ với nhân dân thôn Nghiệu, xã Phù Lưu (Hàm Yên) trong Ngày đại đoàn kết các dân tộc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ với nhân dân thôn Nghiệu, xã Phù Lưu (Hàm Yên) trong Ngày đại đoàn kết các dân tộc.

Có thể khẳng định, những đổi thay trên quê hương cách mạng Tuyên Quang ngày hôm nay là minh chứng sống động cho truyền thống cách mạng, sức mạnh của khối đại đoàn kết, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Để tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên ý chí tự lực, tự cường, khát vọng được cống hiến, hết mình với công việc, có “sản phẩm” cụ thể mang ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan toả tích cực trong xã hội.

Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đấu tranh với những biểu hiện thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm trước nguyện vọng chính đáng, thiết thực của nhân dân; chăm lo, bảo đảm lợi ích, hạnh phúc của nhân dân theo lời Bác Hồ căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”,là điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết trong bài "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", đó là: "Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn, bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên".

Công nghiệp Tuyên Quang đang trên đà phát triển. Trong ảnh: Công nhân Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang gia công gỗ xuất khẩu.

Công nghiệp Tuyên Quang đang trên đà phát triển. Trong ảnh: Công nhân Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang gia công gỗ xuất khẩu.

Chè xứ Tuyên trở thành thương hiệu nổi tiếng.

Chè xứ Tuyên trở thành thương hiệu nổi tiếng.

Tuyên Quang trên đường phát triển.

Tuyên Quang trên đường phát triển.

Thực hiện: Chúc Huyền - Thanh Phúc

Trở về Báo Tuyên Quang