Kiểm tra động cơ ô tô trước khi bước vào bài thi

Lái xe phát tín hiệu bắt đầu phần thi.

Lái xe phát tín hiệu bắt đầu phần thi.

Trên xe có lái và phụ có thể là nam hoặc nữ.

Giám sát bài thi

Giám sát bài thi

Theo dõi phần thi của đồng đội

Theo dõi phần thi của đồng đội

Leo dốc

Leo dốc

Kết thúc phần thi trình diễn xe ô tô địa hình