Phát biểu của đồng chí
LÊ THỊ KIM DUNG


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;
Kính thưa các đồng chí Ban Đảng Trung ương, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội;
Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Chủ tọa kỳ họp

Chủ tọa kỳ họp

Toàn cảnh kỳ họp

Toàn cảnh kỳ họp

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX trọng thể khai mạc kỳ họp thứ Tư. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự và chỉ đạo Kỳ họp; chào mừng đồng chí các Ban Đảng Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý đến dự Kỳ họp.

Trân trọng gửi đến các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa cử tri và Nhân dân!

Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX diễn ra sau thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII và kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV với nhiều quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các cấp uỷ, chính quyền cùng cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực, quyết liệt triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trong phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Theo chương trình kỳ họp đã đượcgửi đến các đại biểu dự kỳ họp và được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Thứ nhất là đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng qua,dưới sự lãnh đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động tiếp tục thực hiện tốt chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịchCovid-19, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến, Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tổng sản phẩm (GRDP) tăng 8,08% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp, nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; giá trị xuất khẩu hàng hóa đều tăng so với cùng kỳ.Các hoạt động xúc tiến, quảng bá về thương mại, du lịch được đẩy mạnh; các chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 tăng so với năm 2020.Chất lượng các mặt công tác văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên.Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảmbảo.

Tuy vậy, qua các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các ban của Hội đồng nhân dântỉnh, qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri,ở từng lĩnh vực vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt thấp và giảm so với cùng kỳ; tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện một số dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh còn chậm; một số khoản thu chưa đảm bảo tiến độ; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập; việc thực hiện sắp xếp trường, điểm trường và triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới còn một số khó khăn, vướng mắc; tình trạng thiếu vật tư y tế, một số loại thuốc thiết yếu tại các cơ sở y tế công lập; việc thực hiện một số nghị quyếtvề cơ chế, chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh còn chậm, chưa hiệu quả... Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhtập trung nghiên cứu, thảo luận nhằm đánh giá sát, đúng những kết quả đã đạt được, những bất cập, hạn chế, chỉ rõ khó khăn và đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Đại biểu dự kỳ họp

Đại biểu dự kỳ họp

Thứ hai, về quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương,tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua 30 dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực (kinh tế, đầu tư, văn hoá, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội). Các nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, Uỷ ban nhân dân  tỉnh chỉ đạo, chuẩn bị, cho ý kiến nhiều lần; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng, tham gia nhiều ý kiến; một số dự thảo nghị quyết đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phản biện xã hội, làm cơ sởđểcác cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân tỉnhtiếp thu hoàn thiện, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó, các nghị quyết liên quan đến việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh có tác động đến tất cả nhân dân, các cơ sở giáo dục. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận về những nguyên tắc, mục tiêu, chính sách quan trọng của từng nghị quyết; phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách, và các nội dung cụ thể quy định trong nghị quyết bảo đảm nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, đồng thuận cao khi quyết nghị, tạo thuận lợi trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết từ cơ sở và trong nhân dân.

Thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trựcHội đồng nhân dântỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, một số cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp theo quy định. Các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba; báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX; báo cáo kết quả thực hiện các kết luận chất vấn của Hội đồng nhân dântỉnh, kết luận phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo thẩm kết quả giám sát chuyên đề của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú vàtriển khai chương trình sách giáo khoa mới; việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức; hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh là những nội dung hết sức quan trọng. Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo, đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất giải pháp cho phù hợp và hiệu quả.

Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa cử tri và Nhân dân!

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động, nỗ lựcthực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao và trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân.Thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế để chỉ đạo chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề thông qua Nghị quyết về quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Tuyên Quang và 10 nghị quyết quan trọng khác, kịp thời cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài trên địa bàn tỉnh. Thông qua 6 phiên họp, Thường trựcHội đồng nhân dântỉnh đã xem xét, cho ý kiến 52 nội dung bảo đảm triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác đặt ra. Đặc biệt, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đãdành thời gian thoả đáng trong các phiên họp để xem xét, cho ý kiến về tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân; về kết quả thực hiện các kết luận tại phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh; về giải quyết kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng trong vùng lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa. Những kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thường xuyên được cập nhật trên Trang Thông tin điện tử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; đề nghị các đại biểu tích cực nắm bắt để tuyên truyền đến cử tri và Nhân dân.

Cùng với đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đãlựa chọn một số nội dung trọng tâm để thực hiện giám sát tại cơ sở. Qua đó kịp thời kiến nghị để Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn liên quan khắc phục hạn chế, khó khăn trong thực hiện kế hoạch đầu tư côngnăm 2022, thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước và thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa cử tri và Nhân dân!

Những nội dung mà Kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cũng như của cả giai đoạn 2021-2025. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung chương trình bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trình bày: Việt Hòa
Ảnh: Thanh Phúc
Ngày xuất bản: 1/7/2022

TRỞ VỀ BÁO TUYÊN QUANG