Đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn, quyết liệt hành động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm để đạt mục tiêu đề ra

Năm 2022 khép lại với nhiều sự kiện trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh nhà. Đây cũng là năm khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, sự chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Cùng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng thuận của các cấp, các ngành, nhân dân trong tỉnh và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Hoàn thành và vượt kế hoạch 19/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2022. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 8,6%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng trưởng, vượt chỉ tiêu kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Huy động hiệu quả các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của tỉnh cả trước mắt và lâu dài, như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; đường kết nối Ba Bể (Bắc Kạn) - Na Hang (Tuyên Quang); đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đến trung tâm huyện Yên Sơn... Tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá; nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai đã giúp du lịch Tuyên Quang bứt phá mạnh mẽ sau đại dịch, thu hút trên 2,37 triệu lượt khách, doanh thu xã hội đạt gần 2.500 tỷ đồng. Triển khai tích cực, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững thành quả phổ cập giáo dục các bậc học. Phòng, chống hiệu quả dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, thực hiện tốt việc tiêm phòng bao phủ vắc xin cho các độ tuổi, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Công tác an sinh, chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm. Lĩnh vực cải cách hành chính được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả; hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ được quan tâm thúc đẩy. Hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động với nhiều dấu ấn, công trình “Quảng trường Nguyễn Tất Thành - tinh hoa của núi rừng” đạt Giải thưởng “Phong cảnh Thành phố Châu Á năm 2022”; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang khảo sát tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang khảo sát tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn đoạn qua phường Tân Hà (TP Tuyên Quang)

Đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn đoạn qua phường Tân Hà (TP Tuyên Quang)

Mô hình đèn Trung thu tại Lễ hội Thành Tuyên năm 2022.

Mô hình đèn Trung thu tại Lễ hội Thành Tuyên năm 2022.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tổ chức tại Tuyên Quang.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tổ chức tại Tuyên Quang.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền Kayak và khám phá thắng cảnh Cọc Vài trên hồ sinh thái Na Hang.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền Kayak và khám phá thắng cảnh Cọc Vài trên hồ sinh thái Na Hang.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành đạt “Giải thưởng Phong cảnh thành phố châu Á" năm 2022

Quảng trường Nguyễn Tất Thành đạt “Giải thưởng Phong cảnh thành phố châu Á" năm 2022

Item 1 of 7

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang khảo sát tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang khảo sát tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn đoạn qua phường Tân Hà (TP Tuyên Quang)

Đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn đoạn qua phường Tân Hà (TP Tuyên Quang)

Mô hình đèn Trung thu tại Lễ hội Thành Tuyên năm 2022.

Mô hình đèn Trung thu tại Lễ hội Thành Tuyên năm 2022.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tổ chức tại Tuyên Quang.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tổ chức tại Tuyên Quang.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền Kayak và khám phá thắng cảnh Cọc Vài trên hồ sinh thái Na Hang.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền Kayak và khám phá thắng cảnh Cọc Vài trên hồ sinh thái Na Hang.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành đạt “Giải thưởng Phong cảnh thành phố châu Á" năm 2022

Quảng trường Nguyễn Tất Thành đạt “Giải thưởng Phong cảnh thành phố châu Á" năm 2022

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm qua hết sức quan trọng, tạo nên diện mạo mới, khắc hoạ sâu sắc hơn tinh thần đoàn kết, nhất trí, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp với khát vọng xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng tầm trong tương lai. Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã không ngừng đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn, quyết liệt trong hành động, linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, quyết tâm đạt mục tiêu đã đề ra ở mức cao nhất. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu đã có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đặc biệt là với những việc mới, việc khó. Công tác chỉ đạo, điều hành xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và lấy thực tiễn làm thước đo đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc; làm việc có trọng tâm, trọng điểm, nguồn lực ít nhưng hiệu quả lớn, sức lan tỏa rộng, mang lại lợi ích cho nhiều người dân, doanh nghiệp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ thi công cao tốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ thi công cao tốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra dự án xây dựng cao tốc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra dự án xây dựng cao tốc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Item 1 of 3

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ thi công cao tốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ thi công cao tốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra dự án xây dựng cao tốc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra dự án xây dựng cao tốc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Chúng ta vui mừng, phấn khởi trước những thành tích đã đạt được nhưng không khỏi trăn trở, suy nghĩ trước những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua, đó là: Tiềm năng về nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, du lịch, dịch vụ của tỉnh chưa được khai thác hiệu quả; năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với mặt bằng chung của cả nước còn cao; đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn…

Những bứt phá của năm 2022 tạo động lực, nền tảng để chúng ta bước vào năm 2023 - năm quan trọng cho đà tăng tốc, quyết định việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Tuy nhiên, dự báo tình hình thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, sẽ ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023 là hết sức nặng nề. Với trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đòi hỏi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực cao hơn nữa, cách làm phải chủ động, linh hoạt, khoa học hơn nữa để phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục tập trung nỗ lực thực hiện triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1); tích cực huy động nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông; khởi công xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm,... các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang được thi công.

Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang được thi công.

Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm đang được Tập đoàn VinGroup đầu tư xây dựng

Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm đang được Tập đoàn VinGroup đầu tư xây dựng

Item 1 of 2

Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang được thi công.

Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang được thi công.

Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm đang được Tập đoàn VinGroup đầu tư xây dựng

Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm đang được Tập đoàn VinGroup đầu tư xây dựng

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa và xây dựng nông thôn mới; đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Tăng cường thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công nghiệp để sớm đi vào sản xuất; huy động, lồng ghép nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Công nhân Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang gia công sản phẩm xuất khẩu.

Công nhân Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang gia công sản phẩm xuất khẩu.

Robot xếp gạch tại Nhà máy Gạch tuynel chất lượng cao Tuyên Quang

Robot xếp gạch tại Nhà máy Gạch tuynel chất lượng cao Tuyên Quang

Hợp tác xã Nông nghiệp Ỷ La (Tp Tuyên Quang) sử dụng máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu cho lúa.

Hợp tác xã Nông nghiệp Ỷ La (Tp Tuyên Quang) sử dụng máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu cho lúa.

Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương) thu hút nhiều dự án đầu tư.

Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương) thu hút nhiều dự án đầu tư.

Item 1 of 4

Công nhân Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang gia công sản phẩm xuất khẩu.

Công nhân Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang gia công sản phẩm xuất khẩu.

Robot xếp gạch tại Nhà máy Gạch tuynel chất lượng cao Tuyên Quang

Robot xếp gạch tại Nhà máy Gạch tuynel chất lượng cao Tuyên Quang

Hợp tác xã Nông nghiệp Ỷ La (Tp Tuyên Quang) sử dụng máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu cho lúa.

Hợp tác xã Nông nghiệp Ỷ La (Tp Tuyên Quang) sử dụng máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu cho lúa.

Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương) thu hút nhiều dự án đầu tư.

Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương) thu hút nhiều dự án đầu tư.

Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, thu hút du khách đến với Tuyên Quang. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia: Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng chống dịch Covid-19, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chuẩn bị các phương án ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch bệnh khác có thể xảy ra. Tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm năng lực khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch của hệ thống y tế, thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Trường Tiểu học Đội Cấn (TP Tuyên Quang)

Trường Tiểu học Đội Cấn (TP Tuyên Quang)

Hồ Nà Nưa, điểm đến hấp dẫn du khách.

Hồ Nà Nưa, điểm đến hấp dẫn du khách.

Mùa hoa lê xã Hồng Thái (Na Hang) thu hút nhiều khách du lịch đến thưởng ngoạn.

Mùa hoa lê xã Hồng Thái (Na Hang) thu hút nhiều khách du lịch đến thưởng ngoạn.

Khinh khí cầu quốc tế bay giữa núi rừng huyện Lâm Bình.

Khinh khí cầu quốc tế bay giữa núi rừng huyện Lâm Bình.

Item 1 of 7

Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Trường Tiểu học Đội Cấn (TP Tuyên Quang)

Trường Tiểu học Đội Cấn (TP Tuyên Quang)

Hồ Nà Nưa, điểm đến hấp dẫn du khách.

Hồ Nà Nưa, điểm đến hấp dẫn du khách.

Mùa hoa lê xã Hồng Thái (Na Hang) thu hút nhiều khách du lịch đến thưởng ngoạn.

Mùa hoa lê xã Hồng Thái (Na Hang) thu hút nhiều khách du lịch đến thưởng ngoạn.

Khinh khí cầu quốc tế bay giữa núi rừng huyện Lâm Bình.

Khinh khí cầu quốc tế bay giữa núi rừng huyện Lâm Bình.

Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Ưu tiên đầu tư hạ tầng, nền tảng số, thuê dịch vụ công nghệ phục vụ xây dựng Chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, trong đó tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu; ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác nghe giới thiệu về Trung tâm điều hành khai thác toàn cầucủa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác nghe giới thiệu về Trung tâm điều hành khai thác toàn cầucủa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác tham Bảo tàng số của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông                        quân đội Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác tham Bảo tàng số của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông                        quân đội Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác tham quan không gian làm việc của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác tham quan không gian làm việc của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn Viettel.

Item 1 of 4

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác nghe giới thiệu về Trung tâm điều hành khai thác toàn cầucủa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác nghe giới thiệu về Trung tâm điều hành khai thác toàn cầucủa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác tham Bảo tàng số của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông                        quân đội Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác tham Bảo tàng số của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông                        quân đội Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác tham quan không gian làm việc của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác tham quan không gian làm việc của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn Viettel.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn Viettel.

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công.