Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy
Chẩu Văn Lâm

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027

Kính thưa đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý.
Kính thưa Đại hội

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của tuổi trẻ Tuyên Quang. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin nhiệt chào mừng đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các vị đại biểu, khách quý; các đại biểu dự Đại hội. Với tất cả tình cảm trân trọng, quý mến, xin gửi tới các đồng chí đại biểu dự Đại hội và thanh niên Tuyên Quang những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Kính thưa Đại hội

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam vẫn luôn tiếp nối truyền thống yêu nước nồng nàn, chí khí anh hùng cách mạng, phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, nhiệt huyết, khát vọng, ý chí vươn lên, tinh thần đoàn kết, chia sẻ vì cộng đồng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của đoàn viên, thanh niên cả nước, trong những năm qua, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương Đoàn và các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh, tổ chức Đoàn và thanh niên tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, tiếp bước cha anh, đổi mới, năng động, sáng tạo, tích cực học tập, lao động, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Tuổi trẻ tỉnh nhà đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vươn lên, đạt được kết quả tích cực, toàn diện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng. Nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn có nhiều đổi mới. Các phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" và các chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" được triển khai có hiệu quả; hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, thanh niên. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo được dấu ấn riêng của tuổi trẻ Tuyên Quang, nổi bật như: Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đóng góp xây dựng trên 100 công trình Thắp sáng đường quê, cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ sửa chữa, làm mới 265 nhà tình nghĩa... Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đoàn thanh niên đã tích cực tham gia vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, thực hiện có hiệu quả Chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch"... tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Những hoạt động thiết thực đó, tiếp tục khẳng định truyền thống quê hương cách mạng, tạo dấu ấn trong xã hội về hình ảnh của lớp thanh niên sống có lý tưởng, giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Tổ chức đoàn các cấp đã tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nhiều cán bộ Đoàn là nguồn cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị, (có 302 cán bộ, đảng viên trẻ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 321 cán bộ, đảng viên trẻ tham gia đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026). Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng, góp phần chăm lo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đội viên, thiếu niên và nhi đồng.

Có thể khẳng định, thế hệ trẻ tỉnh nhà là lực lượng xung kích, đi đầu, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích quan trọng của các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Đại hội bức Cờ thêu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Đại hội bức Cờ thêu.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Kính thưa Đại hội

Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo chính trị trình Đại hội đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua, ở đây tôi muốn làm rõ thêm một số hạn chế cần quan tâm khắc phục: (1) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống, nhất là truyền thống quê hương cách mạng cho đoàn viên, thanh niên có việc còn hình thức, nội dung còn chưa đa dạng, phong phú; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận thanh niên chưa toàn diện và chưa kịp thời, vẫn còn một bộ phận thanh niên nhận thức chưa tốt, thiếu khát vọng vươn lên, thiếu trách nhiệm với mọi người và chính mình, sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. (2) Phong trào thanh niên phát triển chưa đều, còn thiếu sự lan tỏa, nhất là phong trào sáng tạo trẻ, chưa có nhiều giải pháp mới phong phú, linh hoạt để tiếp cận, vận động, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, lao động trẻ tại các doanh nghiệp, thanh niên tri thức, thanh niên đô thị; việc phát huy vai trò của thanh niên chưa tương xứng kết quả tập hợp thanh niên. Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chưa đạt chỉ tiêu đề ra. (3) Nội dung sinh hoạt chi đoàn chưa có nhiều đổi mới; việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn và đảm bảo tính kế thừa, đủ sức hấp dẫn, đồng hành cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Đây là những vấn đề quan trọng, đề nghị Đại hội cần thảo luận, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa Đại hội

Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, khó dự báo. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đòi hỏi sự quyết tâm cao, chung sức, đồng lòng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên với bản lĩnh vững vàng, có sức trẻ, tri thức, có vai trò rất quan trọng. Tôi cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo chính trị trình Đại hội. Đề nghị Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết và toàn diện của đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự Đại hội để bổ sung, hoàn thiện văn kiện và tổ chức thực hiện. Tôi xin gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới như sau:

Thứ nhất, Tiếp tục xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đoàn thanh niên phải là lực lượng nòng cốt. Tập trung giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa, lịch sử địa phương để lan tỏa, truyền cảm hứng khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, hoài bão, khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp vì cộng đồng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hướng vào những việc làm cụ thể, thiết thực trong lao động, công tác, học tập của thế hệ trẻ. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện hiệu quả Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh… góp phần hình thành lý tưởng cách mạng cao đẹp, lối sống nhân văn, giàu lòng nhân ái; xây dựng một thế hệ tuổi trẻ tài năng vừa hồng vừa chuyên, sống và làm việc theo pháp luật, có niềm tin sâu sắc, kiên định với sự lãnh đạo của Đảng.

Hai là, Thanh niên là lực lượng to lớn, nhiều tiềm năng về sức trẻ, sự tâm huyết, tinh thần cống hiến. Các cấp bộ đoàn cần nhanh chóng có giải pháp tập hợp tối đa thanh niên tham gia các hoạt động đoàn và các tổ chức do đoàn làm nòng cốt. Câu trả lời cho bài toán tập hợp thanh niên vẫn luôn là tính hấp dẫn, tính thiết thực của Đoàn qua từng phong trào, hoạt động. Các phong trào, chương trình của Đoàn phải sớm được đổi mới về nội dung, giải pháp, bám sát vào định hướng phát triển của tỉnh, tình hình thực tế và nhu cầu, khả năng của thanh niên. Cần chọn đúng việc, có trọng tâm, trọng điểm và để lại dấu ấn, có kết quả cụ thể. Tổ chức đoàn phải tạo được môi trường lành mạnh, bảo đảm quyền và lợi ích thiết thân của thanh niên, làm sao để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", do vậy các cấp bộ đoàn phải tập hợp được sức mạnh của đoàn viên, thanh niên qua việc tổ chức các phong trào, hoạt động hướng về cơ sở với những nội dung thiết thực, tạo môi trường, sân chơi bổ ích để đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tích cực tham gia, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Ba là, Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, đủ sức làm nòng cốt chính trị trong các hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên. Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn cả ở đô thị và nông thôn, cơ quan, trường học. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức thành viên của Hội. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tránh hình thức, hành chính hóa trong công tác Đoàn, khắc phục tình trạng “nhạt đảng, khô đoàn”…

Bốn là, Các tổ chức đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác dìu dắt, bồi dưỡng, phát triển tổ chức Đội; tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, đa dạng, phong phú, phù hợp với tâm lý tuổi thơ để giáo dục truyền thống, nhất là truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu, quê hương, đất nước cho thế hệ măng non. Thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trở thành những đoàn viên ưu tú, học sinh chăm ngoan, học giỏi, có ích cho gia đình và xã hội.

Năm là, Các chương trình, hoạt động của đoàn phải bám sát chỉ đạo của Trung ương Đoàn và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ đòi hỏi vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ như: đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết việc làm; giảm nghèo, làm giàu; ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật. Thanh niên phải là nhân tố quan trọng, là lực lượng nòng cốt, tiên phong thực hiện chuyển đổi số; đi đầu trong học tập ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm Chương cho lãnh đạo các ngành, các huyện.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm Chương cho lãnh đạo các ngành, các huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH Tỉnh đoàn khóa mới.

Lãnh đạo tỉnh và Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Niềm vui của đoàn viên dự Đại hội.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH Tỉnh đoàn khóa mới.

Lãnh đạo tỉnh và Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Niềm vui của đoàn viên dự Đại hội.

Kính thưa Đại hội

Đảng bộ tỉnh luôn nhất quán quan điểm "Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước", thế hệ đi trước phải có bổn phận, trách nhiệm chăm lo cho đội ngũ kế thừa. Hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh luôn tin tưởng, đặt thanh niên ở vị trí quan trọng trong mỗi bước phát triển của tỉnh, xem những đóng góp của thanh niên luôn là một vốn quý cần được phát huy cao hơn. Thanh niên phát triển, tỉnh chắc chắn sẽ phát triển và sự phát triển của thanh niên luôn là một chỉ số quan trọng trong thước đo sự phát triển bền vững của tỉnh. Quan tâm đến đoàn không phải là quan tâm đến một tổ chức hay một con người cụ thể, mà đây là quan tâm đến thế hệ tương lai của quê hương, đất nước.

Nhân Đại hội hôm nay, Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành luôn thấm nhuần quan điểm này, tiếp tục thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, tạo những điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ tỉnh nhà phát huy tài năng, sáng tạo, tích cực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, tâm huyết, sáng tạo, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Các đồng chí vinh dự được Đại hội bầu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tham gia có hiệu quả vào các chương trình, hoạt động của Đại hội, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVI khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sớm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đến cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh.

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong rằng thanh niên phải tham gia tích cực, đi đầu và có những đóng góp xứng đáng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Nhiệm vụ, trọng trách, sứ mệnh to lớn của thanh niên phải là lực lượng xung kích, tiên phong, chung tay góp sức cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm "đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc."

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, cá nhân đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các ban chuyên môn của Trung ương Đoàn; các tỉnh, thành đoàn đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cũng như sự phát triển chung của tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí, của các bạn. 

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Bí thư Trung ương Ðoàn, các vị đại biểu, khách quý, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bạn đoàn viên, thanh niên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trình bày: Hoàng Thảo
Ngày xuất bản: 15/9/2022

Trở về Báo Tuyên Quang